Voorwaarden

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van TAS'82. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TAS'82. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door TAS'82 met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden en/of andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan TAS'82 of haar toeleveranciers.

 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.TAS'82  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.